Svarbu! Šis puslapis nėra susijęs su valdžios institucijomis.
coronastatus.lt

Prisidėkite ir bendrinkite coronastatus.lt

Užkrėsta COVID-19

Iš viso pranešė 3 žmonės pranešė, kad jiems buvo nustatytas COVID-19 teigiamas testas ir jie patyrė simptomus.

Simptomai

Testo rezultatai

Iš viso pranešė 5 žmonės pranešė, kad jie buvo patikrinti dėl COVID-19.

žmonės pranešė, kad jie buvo patikrinti dėl COVID-19.

Iš viso pranešė 6 Žmonės pranešė, kad palaikė artimus ryšius su asmeniu, kurio COVID-19 testas buvo teigiamas.

Simptomai

Pagrindiniai skaičiai

Iš tų, kurie pranešė, kad palaiko artimus ryšius su asmeniu, kurio COVID-19 testas buvo teigiamas, yra:

50 %

patyrė du dažniausiai pasitaikančius simptomus is tu kurie yra užsikrėtę.

33 %

patyrė tris dažniausiai pasitaikančius simptomus is tu kurie yra užsikrėtę.

Visi priteikimai

Iš viso pranešė 15 žmonės, kad jaučia simptomus.

Simptomai

Pagrindiniai skaičiai

Kiekvienas pateikęs ataskaitą taip pat turi:

7 %

patyrė du dažniausiai pasitaikančius simptomus is tu kurie yra užsikrėtę.

5 %

patyrė tris dažniausiai pasitaikančius simptomus is tu kurie yra užsikrėtę.

Bendras ataskaitų skaičius

Teigiami testo rezultatai ir artimas kontaktas

Paaiškinimų duomenų bazė

Kai kurie klausimai ir alternatyvos nebuvo formos dalis nuo pat pradžių

Pridėta prie formos
Artimai bendraudami su užsikrėtusiu asmeniu Kovo 16
Simptomas: Galvos skausmas Kovo 16
Simptomas: Gerklės skausmas Kovo 16
Simptomas: Skonio praradimas Kovo 17
Simptomas: Kvapo pojūčio praradimas Kovo 17
Simptomas: Gleivinis kosulys Kovo 17
Simptomas: Užsikimšusi nosis ar sloga Kovo 17
Simptomas: Pykinimas ar vėmimas Kovo 23
Izoliuota dėl vyriausybės įsakymų Kovo 27
Izoliuota dėl COVID-19 infekcijos Kovo 27
Savanoriškoje izoliacijoje, kad būtų išvengta galimo COVID-19 išplitimo Kovo 28